පත්තරේ ගියා !

රිවිර පත්තරේ ගිය කතන්දර සහ කවි


http://www.rivira.lk/2011/02/06/rividahara3.htm


http://www.rivira.lk/2011/01/23/rividahara5.htm

http://www.rivira.lk/2011/01/16/rividahara5.htm

http://www.rivira.lk/2011/04/03/rividahara4.htm

http://www.rivira.lk/2011/05/01/rividahara3.htm

තරුණයා - ජූනි 6 2013
https://m.ak.fbcdn.net/sphotos-b.ak/hphotos-ak-prn2/r180/971529_10151692485503115_1317352795_n.jpg

තරුණයා - Sep 6 2013


දිණමිනෙහි ගිය කවි වල සයිබර් ලින්ක් නැත :(


මේ ලිපිත් බලන්න ඔන්න හොඳේ :-)

Related Posts with Thumbnails

ලේසියෙන් පිටු පනින්න

<--http://www.bloggertricksandtoolz.com/ -->